درباره ی من

بعد از ورود به دانشگاه، در شهر تبریز شروع به کار کردم. کتاب فروشی، مترجمی و تدریس در آموزشگاه ها. بعد از پایان درس و دانشگاه در مقطع کارشناسی به جلفا رفتم، منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. از مسئول دفتری مدیر عامل شروع شد تا سرپرستی اداره کل روابط عمومی، امور بین الملل و تشریفات. در نهایت از کار دولتی بریدم و به تهران بازگشتم. چند صباحی در مرکز تحقیقق موتور ایران خودرو مشغول بودم تا به کل وارد عرصه تور گردانی شدم. کارم را در لباس راهنمای گردشگری شروع کردم و بعد مدیر تورهای خروجی یک شرکت شدم و بعد مدیر تورهای ورودی همان شرکت. در نهایت تصمیم گرفتم بنگاه اقتصادی خودم را راه اندازی کنم. همان شد که شرکت خدمات مسافرتی کوله بار سفر از بهمن ماه 93 شکل گرفت.